Wie zijn wij

Bestuur

Sponsors

Links

 

MISSIE

 

Onze missie, doelstellingen die we op korte en lange termijn willen bereiken, zijn gebaseerd op 5 basisingrediënten...

   1. Het realiseren van een competent bestuursorgaan binnen het vooropgestelde organigram.

   2. Continue financiële gezondheid van de club.

   3. Een volwaardige voetbalploeg zijn in de regio.

   4. De uitbouw van de accommodatie voltooien.

   5. Een competitief en recreatief jeugdniveau aanbieden.

VISIE

Om onze missie (doelstellingen) te voltooien hebben we enkele concrete actieplannen opgesteld die ons de mogelijkheid moeten bieden op termijn alles te realiseren...

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.  Wij willen hét voetbalhuis van het lokale voetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden.  

ONZE MIDDELEN:      

VS Destelbergen brengt het grootste deel van haar financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn.  Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het gemeentebestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars.  Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze ook ten nutte komen van het lokaal voetbal.  We streven naar het behoud van lage ledenbijdragen; zoveel mogelijk spelers betekent méér ledenbijdragen; zoveel mogelijk toeschouwers betekent meer opbrengsten; dat samen zal bijdragen tot het behoud van lage ledenbijdragen.    Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, wordt voortgezet.  VS Destelbergen zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten.  De ambitie om een ruim aanbod aan voetbalverwachtingen te geven, zal ondergeschikt blijven aan onze financiële mogelijkheden.  We houden er rekening mee dat de huishouding van een voetbalclub steeds meer zal gaan kosten.  De uitgaven worden verhoudinggewijs gespreid over de beloftenploegen en de A-ploeg.

 

ONS A-ELFTAL

VS Destelbergen heeft de ambitie om met haar eerste elftal deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie.  We nemen voor waar aan dat wij daarvoor in eigen rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers beschikken.  Anderzijds en trouw aan onze missie wil VS Destelbergen dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit eigen opleiding, aangevuld met spelers uit andere clubs.  We zullen pogen te vermijden dat spelers die hun opleiding bij ons hebben gekregen en de talenten hebben om te spelen in het Eerste elftal, de voorkeur geven aan een andere club.   Het bestuur zal streven naar een verjonging van het sportief comité. De toeschouwers willen wij op zondagnamiddag het plezier doen om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers.  De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de match tijdens het nakaarten over het spelverloop in de kantine.  Omdat voetbal bij ons recreatie, entertainment, is, blijven de wedstrijden als regel gespeeld de zondagnamiddag.  We streven naar zo veel mogelijk toeschouwers.  We verlagen drastisch de abonnementsprijs van de wedstrijden van het A-elftal.

ONS B-ELFTAL

VS Destelbergen heeft de ambitie om met haar beloften elftal de basis te leggen voor een voorbereiding van jonge ambitieuze spelers die de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar het A-elftal.  Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen.  De zaterdag en de zondag moet er voort in het stadion een gezellige voetbaldrukte heersen.  Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij KFC de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met name door ooit in het lokale eerste elftal te spelen. 

 

 

ONS VROUWENELFTAL

 

Sinds 2016 heeft VS Destelbergen ook een dameselftal dat uitkomt in tweede provenciale. Dat elftal komt over van RC Gentbrugge.

 

 

ONZE VRIJWILLIGERS

 Het werk binnen de club wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers uitgevoerd.  Vrijwilligers zijn onze grootste sponsors; we zullen creatieve wegen moeten bewandelen om hen te behouden en te blijven vinden.  Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort.  VS Destelbergen volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten die onze vrijwilligers hebben in het belang van de club, door de club moeten worden gedragen.
Wij willen groeien en onze groei zal liggen in de bloei van het lokaal voetbal!

HISTORIEK

 

VS  Destelbergen, wat staat voor VoetbalSport Destelbergen, werd officieus gesticht in het jaar 1966, officiële stichting gebeurde in 1977.

De eerste wedstrijden werden gespeeld op het terrein van de toenmamige voetbalclub RACSO in de Bredeakkerstraat te Destelbergen. Later verhuisde men eerst naar het Toenmalige Thor Destelbergen (nu  Rac. Destelbergen) en sedert 1980 spelen we op de huidige locatie, bekend vroeger als de zandbak.

Dit terrein werd eerst gedeeld met Rac. Destelbergen maar door het moeilijk karakter en hebzucht van de voorzitter van deze vereniging hebben wij in het jaar 1984 de beslissing genomen om het terrein alleen uit te baten.

De stichters van onze vereniging zijn Raymaeckers Roger ( voorzitter) , Roland De Bruyne (ondervoozitter), Willy Van Renterghem, Arseen Parmentier, de familie Rijckaert, Ander Geers en Oscar Keukelaere.

Eerst werden er vriendschappelijk wedstrijden gespeeld, maar algauw werden wij lid van het toenmalig liefhebbersverbond dit van 1969 tot en met 1987. Toen hebben we de beslissing genomen om in deze reeks te stoppen omdat er te weinig aantal ploegen waren. Wij hebben onze club toen aangesloten bij het K.K.S.V en dit tot het jaar 2005

 
Sinds in 2005 zijn wij dan overgegaan naar de K.B.V.B., waar wij nu nog steeds competitie spelen.

Deze website